2016 is begonnen. Met Nederland als EU voorzitter. De NRC van 2 januari lezende, valt mij een aantal artikelen op die onze politieke leiders hierbij van dienst kunnen zijn. Want wij burgers hebben behoefte aan vertrouwenwekkend leiderschap!

Tip 1. Zorgen voor verbondenheid. Bas Heijne waarschuwt in zijn essay voor het gevaar van het wegvallen of miskennen van een gevoel van verbondenheid. Blindheid van de politiek voor onderliggende emoties van mensen die ongewild veranderen in onverzoenlijke burgers. Remedie:  goed luisteren en doorvragen. Dit sluit mooi aan bij de woorden van Makira Mual die haar vader Ritz memoreert (De Molukker die ministers kon ompraten): ‘Vader was voor integratie met behoud van identiteit…Waar het hem vooral om ging was dat er hier naar je geluisterd wordt, in deze samenleving.’

Tip 2. Actief werken aan zelfverbetering. Floor Rusman interviewt Paul van Tongeren die ons wijst op de kardinale deugden, al sinds Aristoteles een deel van ons gemeenschappelijk erfgoed: moed, maat, verstandigheid en rechtvaardigheid.  De deugden helpen ons de weg te vinden tussen extremen. Laten onze leiders in al hun activiteiten met behulp van de deugden zich afvragen of ze het goede doen (en daarnaast af en toe een uurtje sporten,  yoga of mindfulness).

Tip 3. Goed omgaan met verstoringen en vernieuwingen. De economie special is gewijd aan dit thema. Maar niet alleen marktleiders, ook politieke leiders krijgen door de snelheid van de technologische ontwikkelingen te maken met nieuwkomers in allerlei branches. Een adequaat optreden van de overheid om te zorgen voor een gelijk speelveld is essentieel in deze tijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.