Over Drs. Anneke den Hertog

De eerste 15 jaar van mijn werkzame leven heb ik veel verschillende banen gehad, bij diverse organisaties in allerlei branches. ‘De werkende mens in zijn werkomgeving’ begon me steeds meer te intrigeren. En dan vooral de enorme verschillen die ik daarbij waarnam. Na mijn studie tot Arbeid- en Organisatiepsychologie en vervolgens Onderwijskunde, kon ik in 1996 aan de slag als trainer/adviseur bij Bureau Zuidema. In 1999 heb ik de opleiding tot Mediator gevolgd. Sinds 2001 werk ik als ZP-er (Zelfstandig Professional).

De rode draad in mijn werk is, (excusez le mot) ‘stront ruimen’, zodat dat vervolgens kan dienen tot groei en bloei van de werkende mens en zijn werkomgeving. Onder elk verwijt zit immers een verlangen. Ik werk graag in het hier en nu, met wat zich voordoet.

Ook hecht ik aan ‘rentmeesterschap’. Goed rentmeesterschap staat voor het streven naar duurzame ontwikkeling. In de Bijbel wordt rentmeesterschap ook overdrachtelijk gebruikt. De mens is geen eigenaar van zijn bezit maar heeft het slechts in bruikleen. En wat mij betreft gaat dat over alle vlakken van het leven: hoe beheer je dat wat je is toevertrouwd zorgvuldig? Je tijd, talenten, relaties, inzet, energie, aandacht, de natuur in de breedste zin van het woord, je geld, je middelen, enzovoort. We hebben andere mensen nodig om zelf mens te kunnen zijn. We zijn gemaakt voor gemeenschappelijkheid, voor ‘broederschap’, om één familie te zijn, om te leven in onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid (het Afrikaanse begrip “ubuntu” of “botho”).