Over Drs. Antoon Duijnker

Ik startte mijn carrière in het fiscale domein bij de Rijksbelastingdienst. Naast mijn docentschap als specialist Loonbelasting en coördinator Omzetbelasting gaf ik leiding aan staf- en lijndiensten, onder meer als directeur HRM. In 2000 trad ik bij de gemeente Amsterdam in dienst als adj. directeur HRM en werkte vervolgens als directeur Belastingen en stadsdeelsecretaris in Amsterdam-Westerpark.

Als lid van de commissie Management Ontwikkeling – verantwoordelijk voor de directeursbenoemingen in de stad -, als voorzitter van het Instituut van Directeuren én als interim hoofd van het Bureau Integriteit ben ik op vele manieren betrokken geweest bij kwesties waarin vertrouwen een rol speelde. Als pedagoog (management en beleid) en andragoloog (veranderkunde) richt ik mijn blik steeds op het functioneren binnen bestaande verhoudingen en de persoonlijke en teamontwikkelingen die daarin een rol spelen.

Op dit moment werk ik als directeur van Coaching Netwerk Nederland en ben ik als docent verbonden aan de Masteropleiding Pedagogiek van de hogeschool INHolland.

Het is mijn doel om U te helpen resultaten te boeken door uitstekende begeleiding en bewuste aandacht voor het thema vertrouwen.Mijn motto daarbij: ‘zonder vertrouwen kun je niet bouwen’ en ‘building trust is a must’.