Over Maarten van Zwieten

Tijdens 18 jaar ervaring bij de (Rijks)overheid en 11 jaar als zelfstandig trainer en adviseur, is mij elke keer weer duidelijk geworden hoe belangrijk onderlinge communicatie en (zelf)reflectie zijn binnen organisaties.

Duidelijke afspraken, openheid, bespreekbaar maken van ongenoegens en elkaar scherp houden door elkaar aan te spreken, zijn belangrijke aspecten daarvan. Veiligheid en vertrouwen zijn hiervoor onontbeerlijk. En een open onderlinge communicatie schept ook weer veiligheid en vertrouwen. Een en ander is onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Naar mijn mening zijn cultuur en communicatie dan ook de belangrijkste succesfactoren voor een organisatie, zelfs meer dan structuur en inhoud.

Vanuit deze filosofie werk ik al jaren voor de publieke sector op het gebied van integriteit en risicomanagement. Bij beide onderwerpen lijkt het vaak over de inhoud en het proces te gaan, maar speelt het thema vertrouwen een belangrijke rol. Het met elkaar in gesprek raken hierover dat is wat mij drijft!
Met behulp van Trustworks is het nu mogelijk om het thema vertrouwen, dat vaak als moeilijk grijpbaar wordt gezien, concreet en bespreekbaar te maken. En dat schept vertrouwen!