Over Michiel Visser

Vertrouwen is een onderwerp met veel diepte, en het is een woord wat ik veel tegenkom als er in de onderlinge verhoudingen in een team iets aan de hand is. Ook het woord ‘veiligheid’ valt dan vaak, als synoniem voor vertrouwen. Maar waar hebben we het nou eigenlijk over? In mijn ervaring gaat het gesprek of de discussie alle kanten op, omdat iedereen vertrouwen op een geheel eigen wijze beleefd. In deze individuele beleving van vertrouwen zit de diepte van het onderwerp, en daarmee de lastigheid om er praktisch mee aan de slag te gaan. Gelukkig kan het wel praktisch. Gevoed vanuit de wetenschap, gegrond door mijn praktijkervaring en verrijkt door de spiritualiteit ben in staat om op een laagdrempelige, pragmatische en duurzame manier met het onderwerp Vertrouwen te werken. Het mijn missie om een concrete bijdrage te leveren aan het vergroten van vertrouwen; in jezelf door individuele coaching of therapie en in teams in de rol van adviseur en teamcoach. Altijd in verbinding, met respect voor wat er is, met humor én gericht op resultaat. Maar bovenal ben ik mijn imperfecte zelf, als voorbeeld voor de ander.