Over Mr. Birgitte van der Kleij

Ik studeerde af als Mr. in de rechten aan de UvA te Amsterdam, heb als docent les gegeven in rechtsfilosofie & argumentatieleer aan de Rijksuniversiteit Leiden en in het internationaal privaatrecht aan diezelfde UvA. Ik heb gewerkt als secretaris bij de Rechtbank Amsterdam en vervolgens als Ondernemingsrechtadvocaat bij Houthoff Buruma (1986 – 1990).Onderhandelen was mijn core-business, omdat zeker in een internationale context, waar verschillende rechtssystemen gelden, dat de meest bevredigende en snelle weg is om (potentiële) problemen te tackelen.

Het werken met vertrouwen, het benoemen van de ‘onderstroom’ en de achterliggende belangen liggen aan de wortel van een goed eindresultaat, zodat partijen verder kunnen zonder te verzanden in juridisch gekrakeel (en hoge kosten!).

 

Leren en groeien door ervaren is mijn motto. Gaandeweg werd in mijn werk als advocaat het opleiden en begeleiden van andere advocaten een steeds belangrijker onderdeel. Dit heeft uiteindelijk geleid tot mijn besluit mij verder te specialiseren in trainen, begeleiden en coachen van mensen en organisaties, dus daar waar werk en mens, de taak en de organisatie samenkomen. Vele vakgerichte trainingen zijn daarop gevolgd. Onder meer ben ik naast mijn tweejarige Coachingsopleiding in de V.S en de U.K. inmiddels MfN (NMI) register-mediator, alsmede gecertificeerd facilitator van beroepsmatige Intervisiegroepen.

 

Sinds 1993 heb ik mij gevestigd als zelfstandig trainer, coach en mediator. Mijn kerncompetenties als trainer zijn (wat mensen over mij zeggen) : Vakkundig, Scherpzinnig, Creatief in Oplossingen, Invoelend vermogen, Oprecht, Zorgvuldig, Doelgericht.

 

Mijn speciale aandacht – en kennelijke rode draad in mijn werk- ligt in het bevorderen van Samenwerking, Onderhandelen en Conflicthantering in de zakelijke context. Gezien mijn ervaring richt ik mij op het bedrijfsleven, de organisaties, maatschappen, stichtingen e.d. als ook andere (nieuwe) vormen van bedrijfsmatige samenwerkingsverbanden (bijv. start-ups), en de mensen die daar werken. Soms is mijn juridische basis in dit werk een extra voordeel, soms ook helemaal niet van belang; het juridiseren van kwesties moet juist zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Het thema Vertrouwen is in samenwerken en conflicthantering essentieel; vergelijk het ontbreken van vertrouwen met een nietje in een printer: zo goed als onzichtbaar, maar het hele systeem loopt wel helemaal vast.