Over Richard de Vries, MMC

Na mijn opleiding aan de Academie Mens-Arbeid ben ik in het vakbondswerk gerold. Als vakbondsbestuurder kreeg ik de taak de belangen van mijn leden zo goed mogelijk te verdedigen bij Cao-onderhandelingen, reorganisaties en arbeidsrechtelijke procedures en de opdracht mijn kaderleden te ondersteunen bij hun werk voor de Ondernemingsraden. Deze ervaring met belangenconflicten kwam goed van pas in mijn latere carrière, eerst nog als organisatieadviseur bij twee verschillende adviesbureaus en daarna als HRM-manager/ MT-lid bij een middelgrote zakelijke dienstverlener.

Als HRM-manager en MT-lid heb ik aan den lijve moge ondervinden dat krimp, reorganisaties en fusies het onderlinge vertrouwen binnen organisaties doet wegsmelten als sneeuw voor de zon. Op de grens van belangentegenstellingen heb ik ervaren dat persoonlijk vertrouwen de life-line is om een samenwerking te redden en het boeken van prestaties weer mogelijk te maken. Vertrouwen alleen is echter niet genoeg. De (hernieuwde) samenwerking dient ook in concrete afspraken gevat te worden, waarbij het nakomen van de afspraken haalbaar en realistisch is. Dit is wat mij betreft het fundament van vakmanschap: weten wat je hebt bij te dragen aan de samenwerking en die bijdrage kunnen leveren. Zo ontstaat een wisselwerking tussen de intentie van betrokkenen en concrete bewijzen in de vorm van gerealiseerde afspraken. En zo kan samenwerken weer uitgroeien tot succes.