Over Remy Rodenhuis

Remy Rodenhuis beschikt over een uitgebreide ervaring op het gebied van Executive Search en is al meer dan 20 jaar actief binnen dit speelveld. Hij heeft zich in de loop van de jaren voor een breed scala van opdrachtgevers ingezet die zich bevonden in diverse sectoren. In de afgelopen 10 jaar is hij naast managing director van de Nassau GROUP en daarmee de aansturing van het kantoor (circa 10 mensen), ook sinds 2005 board member in de INAC organisatie.

Als VP Finance was hij eindverantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de financiën daarna is hij een drietal jaren President geweest en heeft hij het internationale netwerk van executive searchers in die hoedanigheid geleid. Remy’s opleidingsachtergrond ligt op het snijvlak van Human Resource Management en bedrijfskunde. Tijdens zijn Masterstudie Cultuur, Organisatie en Management (COM) richtte hij zich op de culturele dimensie van management en organisatie. In deze studie werd zowel vanuit een nationaal als internationaal perspectief aandacht besteed aan vraagstukken van organisatiecultuur, etniciteit en diversiteit in (transnationale) organisatieverbanden. Daarnaast richtte de opleiding zich op interventie-strategieën van cultuurverandering, die zijn verbonden met efficiency en effectiviteit van organisaties.

Remy houdt zich de afgelopen jaren actief bezig met de search, assessment en (career) coaching van kader personeel, managers, specialisten en directieleden. Zijn persoonlijkheid is te omschrijven als ondernemend, resultaatgericht en duidelijk.