Over Tess Bode

Mijn achtergrond is gelegen in de juridische sector. Ik ben zowel als advocaat als bedrijfsjurist en vervolgens hoofd juridische zaken werkzaam geweest bij resp. Trenité van Doorne (een groot commercieel advocatenkantoor), Hoogovens (inmiddels Tatasteel) en Stork. Daarna volgde de overstap naar de Werving & Selectie van juristen en uiteindelijk 10 jaar geleden alweer naar (team)coaching, loopbaanbegeleiding en trainingen. Allemaal op het gebied van de ontwikkeling van softskills en vooral voor professionals met weer extra aandacht voor de juristen en financieel specialisten onder ons!

Werkend in de juridische wereld werd mij steeds duidelijker dat mensen kunnen vastleggen wat ze willen, met stempels, handtekeningen en champagne erbij, maar dat dat niets zegt over de kwaliteit van de samenwerking.

Als er geen vertrouwen is, dan zal negen van de tien keer de samenwerking leiden tot irritaties, afspraken die niet worden nagekomen, misverstanden en allerlei andere niet vruchtbare, ineffectieve ongemakken.

De eerste keer dat ik dacht “hé dit kan anders”, was bij mijn kennismaking met mediation, bemiddeling tussen partijen waarbij de nadruk ligt op wat het gemeenschappelijke belang is. Het alleen al daarover praten, vergrootte het vertrouwen van partijen in elkaar. Immers, er is dus iets dat je allebei belangrijk vindt! Het tweede moment van inzicht kwam toen ik alweer langere tijd als trainer en coach werkzaam was en ik samen met mijn collega Anne-Marie Schreurs, trainingen ging geven over het Trusted Advisorschap. Toen ontdekte ik dat vertrouwen iets is waar je bewust aan kan werken, zónder dat dat een truckje is of tot manipulatie leidt. Veel mensen blijken toch weinig idee daarvan te hebben en zien het meer als een gegeven “het is er wel of niet”.

Vervolgens moesten wij natuurlijk wel op het pad van Trustworks komen! Met de Trustworksscan die zo goed aansluit bij onze gedachten over vertrouwen als basis voor alles eigenlijk en dit mooie instrument waarmee je inzichtelijk kan maken waar het met dat vertrouwen nu wel of niet “wel goed zit”. Vandaar dus dat wij heel graag hiermee werken als vertrekpunt voor onze trainingen en/of teamcoachingssessies.

En wat wil u verder weten van mij? Ik ben pragmatisch, oplossingsgericht en vind het vooral belangrijk dat mensen op een volwassen manier in hun werk staan met oog voor zichzelf en de ander. Ik werk samen met Anne-Marie Scheurs onder de naam BS Career Consultants. Opdrachtgevers van ons zijn bijvoorbeeld; ABN AMRO, Delta Lloyd, Gemeente Utrecht, advocatenkantoren en Menzis.