“Waardering voor kennis en kunde vormt de basis voor kennisdeling, effectieve samenwerking en topprestaties.”