Pauline Voortman is spreker op de Dag van de Integriteit op 27 september 2018, georganiseerd door het CAOP. Integriteit en vertrouwen hangen nauw samen. Vertrouwen hangt ook samen met je kwetsbaar durven opstellen. Wat is wijsheid daarin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.