We zijn gek geworden op kantoor volgens Japke-d. Douma. NRC 27 juni 2018.

Slechte managers ontslaan, niet onnodig reorganiseren, geen overbodige procedures en geen flexplekken. Dat is nodig als je wilt dat je medewerkers gelukkig zijn op het werk. Dit heeft Japke Douma geleerd na negen maanden onderzoek naar managementhypes en jeukjargon. En ook dat zij niet de enige is die zich af en toe te dom voelt voor haar werk en last heeft van stress. En dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan eenvoud en simpelheid. Zij komt tot steekhoudende conclusies en heeft de afgelopen maanden geestige stukjes geschreven die aanzetten tot reflectie! Wel zit er een paradox in haar verhaal. Terwijl zij aangeeft veel geleerd te hebben in deze periode, steekt ze de draak met het ‘continu verbeteren’ op het werk. Ze bedoelt ongetwijfeld de hype die er om ‘elke dag verbeteren’ heen hangt. Zij wil het hopelijk liever over gewoon je best doen hebben, zonder dat daar een ‘continuous improvement specialist’ voor aangesteld hoeft te worden. Want continu leren leidt tot verbeteren en dat is precies waar het omgaat als je goed wilt organiseren. Dat versterkt het vakmanschap, met meer zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar tot gevolg. En dat leidt weer tot betere resultaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.