Juist in roerige tijden kan een goed functionerende medezeggenschap de kwaliteit van de besluitvorming en het presteren van organisaties optimaliseren. Helaas staat het vertrouwen tussen bestuurder en OR vaak onder druk, de samenwerking verslechtert en de WOR komt weer op tafel te liggen.

Deze formalisering en juridisering zorgen voor vertraging, terwijl er juist behoefte is aan versnelling! Hoe kan medezeggenschap voor versnelling zorgen en waarde toevoegen?

Even een testje: hoe staat het er voor in uw organisatie? U kunt de volgende vragen beantwoorden met ja of met kan beter.

Heeft u het gevoel dat in uw organisatie…

  • er sprake is van vertrouwen in de OR vanuit de achterban?
  • er onderling vertrouwen is in het OR-team?
  • de bestuurder vertrouwen heeft in de competentie en goede wil van de ORleden?
  • de OR vertrouwen heeft in de goede wil van de bestuurder?
  • ORleden gewaardeerd en gefaciliteerd worden in het uitoefenen van hun rol?
  • ORleden op tijd en juist geïnformeerd en betrokken worden bij de (strategische) ontwikkelingen?
  • de praktische werkafspraken (Code of Conduct) die het overleg tussen OR, bestuurder en toezichthouder regelen, ook nageleefd worden?

Als u meerdere keren kan beter heeft geantwoord is er werk aan de winkel. Dan staat het vertrouwen onder druk.

Vanuit vertrouwen zijn mensen bereid kennis te delen, hun nek uit te steken en risico’s te nemen. Alleen vanuit vertrouwen kun je de onderlinge samenwerking optimaliseren. Wat niet wil zeggen dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Met taak- en/of belangengerelateerde conflicten in organisaties is niets mis, eerder het tegendeel: tegenspel zorgt voor een betere besluitvorming.

Echter, zodra door externe en/of interne omstandigheden de verhouding verslechtert, gaan negatieve emoties de boventoon voeren. Dan vormt zich een neerwaartse spiraal die een effectieve samenwerking in de organisatie belemmert. Er ontstaat een wij-tegen-zij cultuur, terwijl het de uitdaging is een wij-cultuur te creëren. Wij pleiten voor conflictpreventie in plaats van escalatie. Dat is niet alleen plezierig, maar komt ook de resultaten van de organisatie ten goede.

Op 31 maart 2016 organiseren wij het seminar: ‘Werken aan vertrouwen in medezeggenschap’

Meer informatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.