Wij hebben het vaak over de verschillen tussen het Angelsaksische versus het Rijnlandse besturingsmodel. In de NRC van 14 juli citeert columnist Tamminga de nieuwe Britse premier: zij wil het ‘old boys’ netwerk van de Britse toezichthouders openbreken. Minder eenzijdige nadruk op de belangen van de aandeelhouders, meer aandacht voor de belangen van werknemers en andere belanghebbenden, met als gevolg toezichthouders met een nieuw profiel. De columnist is blij: ‘mayday, mayday’ schrijft hij vrolijk.

Ook in Nederland  is de wereld van de toezichthouder in beweging. Juist in deze snel veranderende tijden, waarin mensen behoefte hebben aan een anker, heeft de toezichthouder een cruciale rol. Vertrouwen creëren en zonodig herstellen, wordt een belangrijke taak voor de toezichthouder. Waarover gaat het dan?

Voor het werken aan vertrouwen zijn de volgende vragen relevant: sluiten de strategische doelen aan op de missie en zijn de risico’s van deze doelen in overleg met alle betrokkenen snel en zorgvuldig in kaart gebracht en in de gaten gehouden? Worden de kernwaarden door de bestuurder en zijn/haar team nageleefd, vertonen zij voorbeeldgedrag? Worden de doelen in de organisatie gedragen en op efficiënte wijze uitgevoerd, waarbij de medewerkers steun en ruimte ervaren van hun leidinggevenden? Wordt er op een heldere en transparante wijze rekenschap afgelegd en neemt de bestuurder tijd voor (zelf)reflectie? Hoe is de relatie met de Ondernemingsraad? Is er sprake van constructief overleg?

Het is aan de toezichthouder om een goed antwoord te krijgen op deze vragen. Een actieve betrokkenheid bij de organisatie met het oog voor de verschillende belangengroepen, een opbouwend kritische houding, helikopterview en communicatieve vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk.

Lees ook het oorspronkelijke artikel in het NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/14/werknemers-naar-de-top-yes-please-3235214-a1511473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.