“Riskmanagement opnieuw uitgevonden”. Dat was de titel van onze roundtable workshop tijdens het Public Finance Jaarcongres van Alex van Groningen op 13 oktober jl.. Wat is die nieuwe uitvinding? Wij koppelen risicomanagement nadrukkelijk aan de bedoeling en doelen van de organisatie, waarbij de risicosturing zorgt voor een waardevolle tegenkracht in de organisatie.

Letterlijk waardevol, omdat ‘sturen vanuit waarden met de mens centraal’ uitgangspunt is van deze aanpak. En sturen op vertrouwen vormt hierbij het fundament.  Dat vertrouwen geen statisch begrip is, maar een dynamisch proces dat continu om onderhoud vraagt, was ook de eye-opener  tijdens deze workshop.

De vraag aan de deelnemers was om met een vertrouwensbril een praktijksituatie onder de loep te nemen, waarbij zij de rol van commisaris kregen. Aan de hand van deze echte casus (een kerncentrale waar de veiligheid in het geding was)bogen ruim twintig deelnemers zich in kleine groepjes over de vraag wat men vond van het door het bestuur voorgestelde cultuurverbeterplan.

Al discussiërend werd men zich bewust van het feit dat ookal betrof het onderwerp de cultuur van de organisatie, het toch weer een systeemplan was dat werd voorgesteld. Het bestuur van de kerncentrale had de oplossing gezocht in in te stellen codes en commissies en in aanbevelingen die niet SMART werden gemaakt. De deelnemers ontdeken dat het actief betrekken van de medewerkers ontbrak. Evenals echte aandacht voor het sturen op gedrag en het bevorderen van een zorgvuldig communicatie. Het leek net of het belang van veiligheid, het bedoelde hoofdthema van het verbeterplan, niet echt bij iedereeen tussen de oren zat.

Kortom een goedkeuring voor het plan zat er niet in, concludeerden deze strenge toezichthouders. Maar aldoende realiseerden de deelnemers zich de weerbarstigheid van het thema cultuur en de noodzaak om hier niet van weg te lopen, maar juist de houding en het gedrag heel kritisch te onderzoeken, waarbij het begint bij de tone of the top.

Pauline Voortman & Arthur Izeboud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.