Deze registratie bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRBKO) geeft voor de komende vier jaar weer de mogelijkheid te factureren zonder BTW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.