Waarde:
Een waarde is een ideaal dat je belangrijk vindt en wil nastreven. Je wil leven volgens de waarden die voor jou van betekenis zijn. Als je je waarden onderzoekt, vraag je je af of je de juiste dingen nastreeft of op de juiste manier invulling geeft aan je waarden.