Waarde:
Een waarde is een ideaal dat je belangrijk vindt en wil nastreven. Je wil leven volgens de waarden die voor jou van betekenis zijn. Als je je waarden onderzoekt, vraag je je af of je de juiste dingen nastreeft of op de juiste manier invulling geeft aan je waarden.

Missie:
De missie beschrijft jullie bestaansrecht, datgene wat jullie willen toevoegen. Datgene wat jullie willen bereiken met je organisatie of in je project. Het formuleren van je missie helpt je om vast te stellen wat jou aan je medewerkers, collega’s of zakenpartners bindt en waar jullie voor willen gaan. Voorbeeld: het is de missie van Trustworks om ‘werken aan vertrouwen’ op de agenda van alle professionals (te beginnen in Nederland) te krijgen. Om zodoende voor zoveel mogelijk mensen werken prettiger en kwalitatief hoogwaardiger te maken met betere resultaten tot gevolg.