De trainees van de gemeente Den Haag organiseerden op 27 november 2014 een middag rond de vraag: hoe creëer je de juiste balans tussen vertrouwen, verantwoordelijkheid en controle?

Hun ervaringen van het afgelopen jaar heeft de jonge medewerkers aan het nadenken gezet. Vragen waren bijvoorbeeld: hoe kan je als management op een constructieve manier omgaan met fouten? Waarom zijn er zoveel procedures en protocollen in plaats van vertrouwen in de medewerkers? Waarom is er sprake van een grote versnippering van verantwoordelijkheden en wordt er weinig gekeken naar het gezamenlijke eindresultaat? Waarom kunnen er pas beslissingen genomen worden als de gehele hiërarchische lijn akkoord is? Zo ontstaat er een overmaat aan controleprocedures die leidt tot een zekere schijncontrole. De trainees in samenwerking met het netwerk Jong Den haag willen de negatieve cirkel doorbreken. Tijdens deze inspirerende middag is er gesproken over de vraag hoe de medewerkers van Den Haag elkaar beter kunnen leren vertrouwen en meer de verantwoordelijkheid kunnen nemen om resultaten te boeken voor de stad. Trustworks heeft met een workshop een steentje bijgedragen!

Programma per 31-10.docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.