De Trustworksscan© helpt je een eerste stap te zetten om een cultuur te creëren waarin jij en de mensen met wie je samenwerkt kunnen blijven leren, plezierig werken en zodoende goed presteren. Je krijgt zicht op de voorwaarden voor een cultuur van vertrouwen. Dit zijn de onderdelen die je in jouw werksituatie kunt optimaliseren.

De Trustworksscan© is gebaseerd op de resultaten van het promotie-onderzoek van Pauline Voortman (Vertrouwen Werkt; over werken aan vertrouwen in organisaties, 2012). De scan bestaat uit driekeuzevragen in de vorm van stellingen. Het kost zo’n 10-15 minuten om deze vragen te beantwoorden. Nadat je de vragen hebt ingevuld, ontvang je direct een resultaat en in een telefonisch of Skype-gesprek (op een tijdstip en datum naar keuze) geven wij je een toelichting en beantwoorden we eventuele vragen. Wij gaan vertrouwelijk met de ons gegeven informatie om.