De Trustworksscan© helpt je een eerste stap te zetten om een cultuur te creëren waarin jij en de mensen met wie je samenwerkt kunnen blijven leren, plezierig werken en zodoende goed presteren. Je krijgt zicht op de voorwaarden voor een cultuur van vertrouwen. Dit zijn de onderdelen die jullie in jullie team kunnen optimaliseren.

De Trustworksscan© is gebaseerd op de resultaten van het promotie-onderzoek van Pauline Voortman. De scan bestaat uit driekeuzevragen in de vorm van stellingen. Het kost zo’n 10-15 minuten om deze vragen te beantwoorden. Nadat iedereen de scan heeft ingevuld, ontvang je een groepsresultaat. In een teamsessie geven wij jullie een toelichting en beantwoorden we vragen. Het invullen van de scan en het gesprek onder begeleiding helpt jullie op weg.

Artsassistent Erasmus MC: “We denken nog in ‘wij’ en ‘zij’ en hebben het nog steeds over ‘de chirurg’ en niet over ‘ons team’. De workshop zet je op het spoor van SAMENwerken! Als de samenwerking goed loopt, beïnvloedt dat je werkplezier en krijgt de patiënt betere zorg.”