Schermafbeelding 2016-04-13 om 14.54.56

Op 1 september aanstaande delen wij met u onze visie. Komt u ook?

Op 1 januari 2016 zijn we gestart met een aantal initiatiefnemers om een visie te ontwikkelen op risicomanagement die beter aansluit op uw behoeften. Deze visie gaat verder onder de naam Risk Values.

Risicomanagement gaat over het beheersen van risico’s. Zorgen dat het halen van de doelstellingen niet in gevaar komt. In de praktijk is risicomanagement lijstjes invullen. Managen wat je al weet.

In de ogen van Risk Values moet de mens veel meer centraal komen te staan. Soft controls, sturen op cultuur. Een cultuur van vertrouwen.

Waarom vertrouwen? 
Vertrouwen is de bereidheid om risico te nemen. Bij een cultuur van vertrouwen zijn mensen bereid om risico’s te nemen. Oftewel men durft fouten te maken en zich kwetsbaar op te stellen. Men is dan in staat om in onvoorziene en onzekere situaties goed te handelen. Vertrouwen is nodig voor een wendbare en veerkrachtige organisatie. Want juist dan ben je voortdurend in staat in te spelen op veranderen. Met als gevolg dat de kosten dalen en opbrengsten stijgen.

Risk Values heeft een nieuwe aanpak voor risico gestuurd werken ontwikkeld. Met een multi-disciplinaire aanpak leveren wij onze bijdrage aan het ‘up to speed’ brengen van organisaties op het gebied van risicomanagement om de gekozen doelen te toetsen op ‘robuustheid’ en het risicobewustzijn in de organisatie te vergroten. Het werken aan vertrouwen is het fundament onder deze aanpak.

Een goed systeem met slecht functionerende mensen leidt tot niets.
Een slecht systeem met goed functionerende mensen leidt tot iets.
Een goed systeem met goed functionerende mensen leidt tot Risk Values!

Op 1 september aanstaande delen wij graag met u onze visie van 13.00 – 19.00 uur in De Haag. Komt u ook? U kunt zich aanmelden via madelondik@trustworks.nl.

Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.