Wanneer heeft de Trustworksaanpak zin?
Werken aan vertrouwen heeft zin als in jouw organisatie mensen het verschil maken. Deze tijd van voortdurende veranderingen vraagt veel van mensen: een flexibele en lerende houding is essentieel. En mensen zijn pas bereid zich aan te passen, te blijven leren en te veranderen als zij vertrouwen ervaren. Het monitoren van dit vertrouwen houdt iedereen scherp.

Want vertrouwen is als schone lucht, je wordt je er pas van bewust als je het mist. In organisaties vertaalt zich dit gevoel van onbehagen in weerstand, onvrede of wantrouwen. Vaak ontstaat dit gevoel bij reorganisaties, bezuinigingen, machtswisselingen en/of een moeizame samenwerking tussen leidinggevende en medewerker of tussen professionals onderling. Herken je dat de mensen om je heen angstig, boos en/of gefrustreerd worden en er een negatieve spiraal ontstaat? Of begin je net met een nieuw team of aan een nieuw project en is duidelijkheid nodig hoe samen beoogde doelen bereikt kunnen worden? In beide gevallen helpt het om expliciet aandacht te besteden aan het creëren van een cultuur van vertrouwen.

Klik hier om onze programma’s te bekijken.

Wat levert het op? 
Vertrouwen leidt tot betere onderlinge relaties waarbij mensen elkaar helpen, met elkaar in gesprek zijn, kennis delen, oplossingen bedenken en zich veilig voelen om risico’s te nemen. Medewerkers zijn betrokken, verantwoordelijk en bereid zich kwetsbaar op te stellen, waardoor iedereen leert van gemaakte fouten.

Er ontstaat (weer) ruimte om energie te stoppen in het ontwikkelen van vakmanschap. Zo ontstaat focus en tijd om je te richten op nieuwe ontwikkelingen en klanttevredenheid. Medewerkers zijn tevreden, er heerst een betere sfeer op de werkvloer met een hogere productiviteit tot gevolg. En daardoor minder kosten, meer omzet en meer winst.

Hoe werken wij?
Een cultuur van vertrouwen begint bij de leidinggevende. Als leidinggevenden sturen vanuit vertrouwen voelen medewerkers zich veilig, ervaren zij rugdekking, durven zij fouten te erkennen en risico’s te nemen. Het geven van het goede voorbeeld is hierbij essentieel. Een goed voorbeeld doet goed volgen en zo wordt de basis gelegd voor een lerende organisatie. Hierin zijn mensen in staat zich aan te passen aan de veranderingen en (technologische) ontwikkelingen die voortdurend op ons pad komen.

Om een cultuur van vertrouwen te creëren bieden we een praktisch en tegelijkertijd wetenschappelijk onderbouwd programma. Dit programma voorziet in:

  1. Een analyse van verbeterpunten om constructief samen te werken.
  2. Handvatten om duidelijkheid te krijgen over de toegevoegde waarde van de afdeling en de 
benodigde bijdragen van leiding en medewerkers hierbij.
  3. Veiligheid en verbinding om met werkplezier aan beoogde doelen te werken.

 

Bekijk hier onze programma’s.

Wat onderzoeken wij?
Wij hebben de voorwaarden om vertrouwen te creëren op wetenschappelijke wijze in kaart gebracht: leiders moeten over visie beschikken, duidelijkheid scheppen door het formuleren van een heldere missie en kernwaarden, met aandacht en precisie te werk gaan en het goede voorbeeld geven. Professionals verwachten van leiders enerzijds richting en anderzijds willen zij steun, ruimte en erkenning bij het uitoefenen van hun taken om zodoende hun vakmanschap te kunnen ontwikkelen. In deze tijd van toegenomen complexiteit en voortdurende veranderingen zijn deze voorwaarden voor vertrouwen noodzakelijk om resultaten te kunnen boeken. Dit lijkt een open deur, maar de praktijk is weerbarstig. Deze voorwaarden vragen namelijk om inzicht in je eigen waarden, kennis op het gebied van leiderschap en cultuur van organisaties, communicatieve vaardigheden en een lerende houding. Werken aan vertrouwen kost daarom de nodige inspanning. Wij helpen met een concrete aanpak met aandacht voor de context en aandacht voor relaties, waarbij zowel hoofd- als hartzaken aan de orde komen. We kijken dus naar zowel de ‘harde’ kant als de ‘zachte’ kant van organiseren.