Je wilt inzicht in de vraag hoe een cultuur van vertrouwen werkt. Je wilt weten wat in jouw werksituatie goed gaat en waar jullie nog aan kunnen werken.

Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zich vanuit een lerende houding kan concentreren op zijn of haar vakmanschap en zodoende optimale prestaties levert? Hoe bereik je dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat is afgesproken? Hoe bereik je dat iedereen met plezier aan het werk is, zodat je resultaten verbeteren en je klanten hier ook de vruchten van plukken? Maak nu kennis met de Trustworksaanpak!

Programma

Het programma van de workshop begint met een oefening. Zo beleven deelnemers wat zij ervaren als het goed zit met het onderling vertrouwen en/of wanneer het misgaat. Je krijgt aan de hand van een korte theoretische uitleg inzicht in de voorwaarden die van belang zijn om te werken aan een cultuur van vertrouwen. Door de ervaring van de oefening te koppelen aan de theorie wordt dit snel duidelijk. Vervolgens houden we een quickscan om te onderzoeken hoe het er in jullie team of organisatie voorstaat. Dan krijg je zicht op datgene waar je in jullie situatie nog aan kunt werken om een cultuur van vertrouwen te creëren en dus je resultaten te optimaliseren. In het laatste onderdeel reflectie- en interactie reflecteer je op basis van de voorwaarden voor een cultuur van vertrouwen op concrete vragen en gaan we daarover met elkaar in gesprek.

Kenmerk van het programma is, dat we zowel aandacht besteden aan harde ‘hoofd’ zaken, als aan zachte onderwerpen, die het ‘hart’ raken. Je gaat naar huis met een concrete vervolgstappen om te gaan werken aan vertrouwen.

Onderdelen van de workshop zijn:
Wat is vertrouwen en wat is de betekenis van vertrouwen?
Wat zijn de voorwaarden voor een cultuur van vertrouwen?
Wat leert de Quickscan ©je over jullie situatie?

Voor wie?
Je bent leidinggevende, OR-lid of toezichthouder. Je hebt behoefte aan een reflectie-moment of je hebt het gevoel dat het vertrouwen in jouw team onder druk staat en ziet dit als een goede start om te gaan werken aan vertrouwen. Of je wil in je organisatie je resultaten optimaliseren door te gaan werken aan een cultuur van vertrouwen.

Testimonial maart 2015 N. van der Spek (HR adviseur): Het gedachtengoed van Trustworks combineert inzichten uit meerdere invalshoeken en op veel verschillende ‘lagen’. Daardoor biedt het aanknopingspunten voor een goede analyse van samenwerkingsproblemen in een gegeven situatie, team of organisatie. Het model van Trustworks biedt een helder perspectief op een effectieve aanpak om samenwerking te verbeteren en met een team of meerdere teams toe te werken naar betere resultaten.”

Testimonial maart 2015 A. Kuipers (Consultant): “De Masterclass heeft me meer inzicht gegeven in het Trustworksmodel en hoe de verschillende onderwerpen daarin met elkaar samenhangen. De cases van de mede deelnemers die vervolgens geplaatst worden in dat kader werkten ook verhelderend. De scan zelf is een mooie kapstok om na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.”