de scan

Neem je eigen samenwerkingssituatie in gedachten: met een persoon of met je team, etc.. Denk na over je gevoel als je de volgende stellingen leest en geef per stelling een cijfer op een schaal van 1 tot 4. 1 betekent ‘nee, stelling klopt niet’ en 4 betekent ‘ja, stelling klop wel.’ 2 betekent ‘klopt nauwelijks’ (meer niet dan wel) en 3 ‘klopt enigszins’ (meer wel dan niet ).

Vraag 1 nee 2 3 4 ja
1.
Wij hebben onze missie helder (wij weten waarom wij doen wat wij doen).
2.
Wij hebben concrete doelen met deadlines geformuleerd.
3.
Wij hebben taken en verantwoordelijkheden duidelijk afgesproken.
4.
Wij besteden tijd en aandacht aan elkaar en steunen elkaar bij (werk)problemen.
5.
Wij reflecteren op ons handelen om daar samen van te leren.