Visie & Missie

Onze visie. Wij geloven in duurzame inzetbaarheid van mensen. Een cultuur van vertrouwen is hierbij een voorwaarde. We zoeken de balans tussen enerzijds eigen regie en ruimte en anderzijds kaders en zekerheid. We willen werken aan lerende organisaties waarin mensen vanuit hun vakmanschap en met plezier optimaal samenwerken. Met optimale resultaten tot gevolg.

Onze missie. Wij willen werkend Nederland actief laten werken aan vertrouwen. We creëren toegevoegde waarde door leiders, professionals, HR-adviseurs, OR-leden en teams in organisaties te begeleiden bij het optimaliseren van hun samenwerking. Wij focussen hierbij op het creëren en herstellen van vertrouwen.

> Lees meer

 

Oprichter Trustworks

De drijvende kracht achter Trustworks is Pauline Voortman. Het optimaliseren van de combinatie tussen inhoudelijke professionele kennis, talenten, communicatieve en (zelf)reflectieve vaardigheden van mensen enerzijds en het inrichten van organisatorische processen anderzijds, is een thema dat haar bezighoudt. Zij heeft dit onderwerp dan ook als wetenschappelijk onderzoeksgebied opgepakt door zich nader te verdiepen in vertrouwen in organisaties en daarop in 2012 te promoveren. Zij ontdekte namelijk dat deze thema’s allemaal samenkomen in het begrip vertrouwen. Bekijk hieronder de TEDx Talk van Pauline tijdens het negentigjarig bestaan van de Universiteit Nijmegen (mei 2013).

> Lees meer

Samenwerkingen

Trustworks & Nassau Group
Team assessments en training.

Trustworks & SkillsTown
Online learning: webinars & essentials.

Trustworks & Vakmedianet
Ontwikkeling praktijkboek voor leidinggevenden.

Trustworks & Bureau Zuidema
Bouwen aan vertrouwen (1-daagse trainingen).