Donderdag 31 maart 2016 bent u om 13.30 uur welkom in Amsterdam bij het seminar ‘Werken aan vertrouwen rond medezeggenschap’. Tijdens deze middag leert u hoe u bouwt aan een relatie gebaseerd op vertrouwen, zodat u een positie creëert waarin u serieus genomen en gehoord wordt als kritisch businesspartner. Neemt u vooral uw bestuurder en/of toezichthouder mee!

Doel van deze middag is om u inzicht en concrete handvatten te geven hoe u bouwt aan een open dialoog tussen OR, bestuurder en toezichthouder ten einde de kwaliteit van de medezeggenschap te verhogen. Tijdens deze middag bent u dan ook welkom met bestuurder en/of toezichthouder en begeleiden wij als onafhankelijk voorzitter het gesprek.

Na afloop van het seminar krijgt u een inlogcode van de Trustworksscan om het vertrouwen en de samenwerking in uw situatie te verbeteren

Programma

De middag start om 13.30 uur en we sluiten af om 16.30 uur met een netwerkborrel.

We werken deze middag aan de hand van een concrete casus. Zo ontwikkelen we op interactieve wijze een gezamenlijke visie op het te bereiken doel (een zorgvuldige besluitvorming). We onderzoeken wat nodig is om het overleg goed te kunnen voeren, de informatievoorziening transparant en de wijze van communiceren constructief te houden. We kijken hoe we de achterban en de eventuele toezichthouder kunnen betrekken.

Na afloop ontvangt u een inlogcode voor de Trustworksscan met online nabespreking. De scan geeft direct zicht op de onderwerpen die aandacht verdienen om in uw situatie een optimale samenwerking te bereiken binnen het OR-team onderling en met de bestuurder c.q. toezichthouder. Bij het (online) nabespreken bieden wij handvatten hoe u blijft bouwen aan een sterk OR-team en aan een positie waarin u serieus genomen en gehoord wordt als kritisch businesspartner.

Kosten
Deelname bedraagt € 95,– per persoon (exclusief 21% BTW).
Meerdere personen van dezelfde organisatie ontvangen een korting van 10 %.

Locatie
De Nieuwe Poort – Claude Debussylaan 2 · 1082 MD Amsterdam

Aanmelden?  Ga naar contact en meldt u aan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.