Nieuwsblog 2015-02 n.a.v. FD 19 februari 2015 blz. 14
Er vielen mij een paar zaken op toen ik in het FD van 19 februari het interview las met Serge Godin, topman van automatiseerder CGI group, een Canadees concern met 68.000 medewerkers en een omzet van 7,4 mrd. CGI nam in 2012 Logica over en Godin zegt dat de missie nu, na twee en half jaar is voltooid. Hij heeft het dan niet over de financiële bijdrage van Logica, maar om de vraag of de klanten tevreden zijn over het nieuwe bedrijf. De klanttevredenheid scoort nu weer een 9 na een terugval kort na de overname.

Godin heeft zijn lessen uit eedere overnames geleerd, zegt hij in het interview. Kennis en contacten van het lokale management koesteren en tevens de waarden van het nieuwe bedrijf uitdragen en zorgen dat mensen ernaar gaan handelen. CGI heeft een zogenoemde Management Foundation ontwikkeld, waarin de werkmethoden om naar deze waarden te handelen staan beschreven. Het overbrengen van deze kernwaarden ziet hij als een van zijn belangrijkste taken als executive chairman. De dagelijkse gang van zaken laat hij sinds 2006 over aan ceo Mike Roach.

De klanttevredenheid is terug, de groei wordt verwacht, de overname ziet Godin als een succes. Wat valt me nu op? Hij verwacht resultaten te boeken door te focussen op het handelen naar kernwaarden enerzijds en aandacht voor het lokale management anderzijds: twee voorwaarden voor vertrouwen. Dat lees ik graag! Godin zegt ook dat hij zelf het voortouw neemt bij het bewaken van de kernwaarden, terwijl zijn ceo voor de dagelijkse leiding zorgt. Ik ben nu erg benieuwd of de heren op dilemma’s stuiten en zo ja hoe ze die oplossen. Zodat wij hiervan kunnen leren, want dat het werkt tonen de cijfers! Wat is zijn geheim?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.