Donderdag 13 oktober zijn wij met stand en een drietal workshops vertegenwoordigd op OR-Live, een jaarlijkse beurs voor medezeggenschap.

De drie workshops zijn:

Workshop 1:  Teambuilding binnen de OR -> 10.45 – 11.25 uur
Vanuit vertrouwen werken aan een optimale samenwerking

Een cultuur van vertrouwen, openheid en aanspreekbaarheid creëren: makkelijker gezegd dan gedaan.
Vertrouwen werkt als je de bereidheid hebt om er aandacht aan te blijven schenken.
In deze workshop laten wij u met een praktische en wetenschappelijk onderbouwde aanpak zien hoe “vertrouwen” werkt en hoe u door te werken aan vertrouwen de samenwerking en het onderlinge vertrouwen binnen de OR kunt optimaliseren.
Workshop 2:  Een cultuur van vertrouwen -> 13.30 – 14.10 uur

De voorbeeldfunctie van de ambtelijk secretaris

Elke organisatie is gebaat bij een goed werkende samenwerking tussen bestuurder en medezeggenschap. De medezeggenschap heeft hierin ook een voorbeeldfunctie. Hoe kun je dit als ambtelijk secretaris beïnvloeden en zodoende de kwaliteit van de besluitvorming vergroten? Hoe kun je als ambtelijk secretaris werken aan een cultuur van vertrouwen? In deze workshop laten wij u zien hoe vertrouwen werkt en hoe u de samenwerking en het onderlinge vertrouwen kunt optimaliseren.

Workshop 3: OR & Governance -> 14.45 – 15.25 uur

Vertrouwen in de driehoek toezichthouder, OR en bestuurder 
Toezichthouders en bestuurders zijn gebaat bij een positieve relatie met de OR. Dit tegen de achtergrond van nieuw toezicht dat vraagt om een andere vorm van toezicht houden. Toezichthouders hebben de taak om toe te zien op een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid. Dit vraagt om een cultuur van vertrouwen. Tijdens deze workshop deelt Toezichthouder Peter van der Linden RA zijn ervaringen.
Deze presentatie geven we i.s.m. Peter van der Linden, Toezichthouder
Heeft u vragen over aanmelding of over onze workshops, mail: madelondik@trustworks.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.